OuLiPo, W poszukiwaniu źródeł literatury

Co by było, gdyby okazało się, że cała literatura jest jednym wielkim plagiatem? Gdyby znaleziono źródło, z którego bezczelnie kopiowali najwięksi poeci i prozaicy XIX i XX wieku? Wielka tragedia czy raczej coś, co należy zbyć wzruszeniem ramion? Te pytania postawił sobie Georges Perec w niewielkim opowiadaniu „Podróż zimowa”, opublikowanym w 1979 roku. Czego (najprawdopodobniej) nie przewidział, to fakt, że z jego tekstu wykiełkuje dwadzieścia jeden kolejnych, coraz dziwniejszych i brnących dalej w tę tekstową dżunglę. Z drugiej strony sam był jednym z założycieli grupy OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle, czyli Warsztat Literatury Potencjalnej), która takie rzeczy robi jeszcze przed śniadaniem. W efekcie powstał niezwykły tom prozy zbiorowej „Podróże zimowe”, gdzie historia pewnego bibliofila i jego tajemniczego znaleziska przelewa się z tekstu do tekstu, zacierając swoje źródło i unieważniając pytanie o oryginalność.
Gośćmi tego odcinka są Ian Monk i Frédéric Forte – członkowie grupy OuLiPo, którzy wzięli udział w tym niezwykłym literacko-ontologicznym przedsięwzięciu.

Goście: Ian Monk i Frédéric Forte
Rozmówcy: Katarzyna Trzeciak, Michał Sowiński
Lektor: Dominik Stroka
Muzyka: Christopher Baron – Non-stop gossip, Bob Bradley, Paul Clarvis, Neil Harland – In a rush, Terry Divine-King – Sleepwalker, (AudioNetwork)
Producent wykonawczy: Piotrek Żyła
Produkcja: Tygodnik Powszechny
Foto: Nina Medved

Book's not dead Opublikowane przez: